چرا دستگاه لبه چسبان مُکس در سیستم غلطک فشار متفاوت است؟

در سیستمهای دستگاه لبه چسبان به طور معمول فشار اعمال شده توسط غلطکهای فشار بر روی قسمتهای قابل دسترس در جلو و عقب قطعه گاهی اوقات باعث ایجاد لهیدگی و طرح برروی نوار پی وی سی میگردد .بدین لحاظ توپی فشار طراحی شده در در دستگاه لبه چسبان مُکس بگونه ای طراحی شده که هیچ فشار اضافی بر روی سطح جلو و عقب قطعه چسب کاری شده اعمال نمیگردد .