مکس صابیر Moxsabir

تولید صفر تا صد دستگاهها در ایران میباشد

آدرس : تهران . شهرک صنعتی خاوران . سایت آهنکاران . خیابان پنجم غربی

پلاک ۶۰۰۱

ارتباط با مدیریت :۰۹۱۲۲۴۰۳۷۴۱ – ۰۹۱۹۴۶۶۲۶۸۴