لبه چسبان گوموش و سیلور ترکیه

تیغه فرز بالا و پایین لبه چسبان سیلور و گوموش ترکیه