چرا دستگاه لبه چسبان مُکس در سیستم چسب زنی متفاوت است ؟

سیستم مخزن چسب دستگاه لبه چسبان مُکس بصورت تغذیه از بالا بدون هدر رفت گرانول و قابلیت تمیزکاری آسان طراحی گردیده که باعث صرفه جویی در مصرف چسب گرانول و افزایش کیفیت چسب زنی دستگاه لبه چسبان میگردد .