بطور کلی اهدافی که شرکت ها از تعیین قیمت لبه چسبان دنبال می کنند به پنچ گروه زیر تقسیم می شوند:

۱٫حفظ بقاء و ادامه حیات با تعیین مناسب قیمت لبه چسبان :این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده اند. چنانچه قیمت لبه چسبان بتواند هزینه های متغییر و برخی از هزینه های ثابت را پوشش دهد، شرکت می تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.

۲ .به حداكثر رساندن سود فعلی با تعیین مناسب قیمت لبه چسبان : برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند باید تقاضا و هزینه های مربوط به قیمت های مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمت لبه چسبان را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغییرهای آمیزه بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی در تعیین قیمت لبه چسبان، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خواهد انداخت.

۳ .به حداكثر رساندن سهم بازار در تعیین قیمت لبه چسبان :برخی شرکتها این هدف را در پیش میگیرند، زیرا بر این باورند که دستیابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست مییابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمت لبه چسبان خود را در پائین ترین سطح تعیین می کنند. این استراتژی میتواند در شرایط زیر مناسب باشد: -بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت لبه چسبان حساسیت نشان میدهد، در نتیجه قیمت لبه چسبان پایین موجب رشد بازار خواهد شد. -با کسب تجربه هزینه های تولید و توزیع کاهش خواهند یافت. – قیمت لبه چسبان پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می شود.

۴ .كشیدن عصاره بازار در تعیین قیمت لبه چسبان:برخی از شرکتها ترجیح میدهند قیمت لبه چسبان را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکتها در شرایط زیر میتوانند به این هدف دست یابند: -وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار بهای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندك تولید شود، ولی بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزایای ناشی از تحمیل کردن محصولات با قیمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهند. – تعیین قیمت لبه چسبان در سطح بالا باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود. – تعیین قیمت لبه چسبان در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد.

۵٫پیشرو شدن از نظر كیفیت با تعیین قیمت لبه چسبان:شرکتهایی که هدف آنها عرضه لبه چسبان باکیفیت بالا است و میخواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، لبه چسبان برتر و با قیمت لبه چسبان بالاتر به بازار عرضه میکنند. آنها محصوالتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه میکنند و نیز این محصولات دارای ویژگیهای خاصی هستند که میتوانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی می توانند قیمت لبه چسبان را در سطحی بالاتر تعیین کنند.