لبه چسبان موکس صابیر مدل ۲۵۰۰ دارای سرو ته زن ،فرز بالا پایین ،کرنر ،پولیش قابل نصب

فروخته شد