لبه چسبان مکس صابیر مدل ۳۰۰۰ساخت ترکیه ،دارای مانیتور لمسی ،سروته زن ،فرز بالا و پایین ،کرنر ،لیسه ،پولیش ،فنی سالم

Payam Gooyan Ava Pars