لبه چسبان ۵ایستگاه دست دوم  اوزوچلر ترکیه ،از لحاظ فنی کاملا سالم در حال کار ،دارای سرو ته زن ،فرز بالا پایین ،لیسه ،پولیش

 

 

 

 

فروخته شد